Log masuk adalah PELAWAT
 
Tue, 11, May, 2021
 

 • MYONLINE*PEMBANTU RUMAH ASING / PEKERJA ASING
 • STATUS PERMOHONAN PEMBANTU RUMAH ASING / PEKERJA ASING
           
       
  Status :
  PERMOHONAN DITERIMA-Permohonan telah diterima.
  BARU-Permohonan telah diterima dan sedang diproses oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Sila kirimkan salinan asal dari dokumen-dokumen sokongan sekiranya belum berbuat demikian.
  LULUS-Permohonan telah diluluskan oleh Jabatan Imigresen Malaysia dan bersedia untuk Pembayaran dan cetakan Pelekat. Sila buat pemeriksaan FOMEMA sekiranya belum berbuat demikian.
  TOLAK-Permohonan telah ditolak oleh Jabatan Imigresen Malaysia.
  BATAL-Permohonan telah dibatalkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia.
  BAYAR-Permohonan telah dibayar dan bersedia untuk Cetakan Pelekat.
  CETAK-Pelekat telah di cetak dan sedia untuk dipungut.
  TANGGUH-Permohonan telah ditangguh oleh Jabatan Imigresen Malaysia.
   
  * No. Kad Pengenalan Majikan (Contoh Format : 999999-99-9999) ATAU * No. Pendaftaran Syarikat
     Nombor Permohonan Lihat ContohLihat Contoh    
   
  Bil No Permohonan No. Kad Pengenalan / No. Pendaftaran Syarikat Nama Pembantu Rumah/Pekerja Nombor Dokumen Status